RSS

1. eb

1. unitatea-Enpresa eta enpresaburua

1.1. Jarduera ekonomikoa

Ondasuna – Zerbitzua – Ondasunen sailkapena (Eskuragarritasuna (2), Funtzioa (2) – Def – 3 galdera – Faseak (3) – Ekoizpen faktoreak (3) – Agente ekonomikoak (3) – Errenta – Errentaren fluxu zirkularra

1.2. Enpresa

Def – Funtzioak (3)

 • A. Enpresaren bilakaera historikoa
  XII – XVI – XVIII – XIX (2) – Gaur
 • B. Enpresari buruzko teoriak
  Teoria neoklasikoa – Transakzio-kostuen teoria – Teoria soziala – Agentziaren teoria edo kontratuaren teoria – Enpresa sistema gisa (4 – Alderaketa)

1.3. Enpresaburua

 • A. Enpresaburuaren bilakaera historikoa
  XVIII. mendea: enpresaburu kapitalista, ekoizpen-bitartekoen jabe (Adam Smith (1723-1790))
  XVIII-XIX. mendeak: enpresaburua, negozio-gizona (Catillon (1680-1734) eta Say (1767-1832))
  XIX. mendea: enpresaburua, antolatzaile (Marshall (1842-1924))
  XX. mendea: enpresaburua arriskua bere gain hartzen duen pertsona (Knight (1885-1972))
  XX. mendea: enpresaburua, pertsona berritzailea (Schumpeter (1883-1950))
  XX. mendea: enpresaburu teknokrata (Galbraith (1908-2006))
  XX-XXI. mendeak: enpresaburu liderra (Bennis (1925- ))
 • B. Enpresaburuaren funtzioak (4)

1.4. Enpresaren elementuak (4)

1.5. Enpresa-helburuak (4)

 • A. Enpresaren helburuak (3)
 • B. Helburuen arteko gatazka

1.6. Enpresaren funtzionamendua (4)


2. unitatea-Enpresa-zuzendaritza eta -antolakuntza

2.1. Administrazio-prozesua. Kontzeptua eta faseak

Kontzeptua – Faseak

2.2. Plangintza-funtzioa

Kontzeptua

 • A. Planaren sailkapena
  Garrantziaren eta zabaltasunaren arabera (7) – Denboraren arabera (3) – Funtzionaltasunaren arabera (4)
 • B. Plangintza-prozesuko etapak (6)

2.3. Antolakuntza-funtzioa

Definizioa – Antolakuntza funtzioaren etapak (4) – Komunikazioa enpresan (2)

 • A. Lanaren antolakuntza
  Lanaren antolakuntzaren bilakaera historia
  Lanaren antolakuntza zientifikoaren eskola (Taylor (4) – Fayol (3))
  Giza harremanen eskola (Mayo (3) – Maslow)
 • B. Lanaren banaketa (3)
 • C. Antolakuntza formala
  Definizioa
  Antolakuntza-egitura (Banaketa (4) – Harremanak (3) – Erabakia)
  Antolakuntza-egituraren ereduak
  a. Eredu lineala (Nola – Norentzat – Abantailak (3) – Eragozpenak (4) – Eskema)
  b. Eredu funtzionala (Nola – Abantailak (3) – Eragozpenak – Eskema)
  c. Staff (Nola – Abantailak (2) – Eragozpenak (4) – Eskema)
  d. Batzorde- edo komite-eredua (Nola – Abantailak (2) – Eragozpenak (2) – Eskema)
  e. Matrize-eredua (Nola – Abantailak – Eragozpenak (2) – Eskema)
  Organigramak (Definizioa – Baldintzak (4) – Sailkapenak (Forma (3) – Xedea (2) – Hedadura (2) – Edukia (3))
 • D. Antolakuntza informala

2.4. Kudeaketa-funtzioa

Definizioa

 • A. Zuzendariaren funtzioak (Funtzioak (4) – Lidergoa (Def, Motak (3) – McGregor – Ouchi))
 • B. Erabakiak hartzea (Nola – Antolakuntza funtziuoaren etapak (8) – Aukera kostua)

2.5. Kontrol-funtzioa

Definizioa – Kontrol-etapak (3) – Kontrol-teknikak (3)


3. unitatea-Enpresa-estrategia eta -garapena

3.1. Enpresa-estrategiak

 • A- Zer da enpresa-estrategia
  Estrategia – Zuzendaritza estrategikoa
 • B- Zuzendaritza estrategikoko prozesua (3)
 • C- Estrategia-mailak
  Motak (3) – Adibideak (3) – Negozio unitateak

3.2. Lehia-estrategiak: lehia-abantaila eta balioa sortzea

 • A- Balioa sortzea
  Balio-katea – Merkataritzako marjina
 • B – Lehia-estrategiak (4)

3.3. Enpresa ingurunea

Orokorra (5) – Esplezifikoa (5)

 • A- Ingurunearen azterketa: AMIA metodoa
  AMIA azterketa (Barnekoa – Kanpokoa)
 • B- Porterren lehia-indarrak (5)
 • C- Gizarte-erantzukizun korporatiboa
  Gizarte kostua
  Gizarte-erantzukizun korporatiboa (GEK)
  Balantze soziala
  Etika negozioetan

3.4. Hazkunde-estrategiak

 • A- Enpresaren kokapena eta dimentsioa
  Kokapena (9)
  Dimentsioa (Irizpideetako batzuk (8) – Enpresaren helburuetako bat (2)
 • B- Barne-hazkundea (2)
 • C- Kanpo-hazkundea
  Bat-egite purua
  Xurgapen bidezko bat-egitea
  Partaidetza
  Lankidetza
  Klusterrak
  Joint-ventureak
  Trustak
  Kartelak
  Holdinga

3.5. Nazioartekotzea. Multinazionalak

Globalizazioa -Nazioartekotzea

 • A- Nazioartekotze prozesua (Motak (3) – Arazo posibleak (7)
 • B- Enpresa multinazonalak (Def – Kokapenerako arrazoiak – Osaketa (2) – Ezaugarriak (6))
 • C- Deslokalizazioa (Per capita errenta – Kostuak esternalizatzea – Def -Arrazoiak (2) – Ondorioak (2) – Balorazioa – Birlokalizazioa

3.6. Enpresa txiki eta ertainak (ETEak)

Irizpidea – Garrantzia – Kapitala – Ezaugarriak (7)

 • A- Globalizazioaren eragina enpresa txiki eta ertainetan

3.7. Enpresa eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Teknologia berrikuntza – Elementuak (3)

 • A- Interneten eragina enpresan (3)
 • B- Enpresen eta erakundeen arteko interkonexioa (4)

4. unitatea-Merkataritza legedia eta zergei buruzko legedia

4.1. Merkataritza-legedia

Merkataritza zuzenbidea – Merkataritza kodea – Lege bereziak

 • A-Enrpesaren obligazioak eta eskubideak
  Kontabilitate-arauak
  Lehia eta publizitatea
  Zertarako – Lehia Defendatzeko Legeak – Lehia Desleiala – Publizitatearen Lege Orokorra
  Industria-jabetza eta kontsumitzaileen defentsa
  Asmakuntzak – Ikur bereizgarriak – Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoa – Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorra – Jabetza Intelektuala
  Merkataritza Erregistroa
  Zer da? – Helburua – Ahalduna – Antolaketa

4.2. Zergei buruzko legedia

Tributuen Lege Orokorra – Zerga Zuzenbidea

 • A- Tributuak eta tributu motak
  Zer dira? – Motak
 • B- Zergak eta zerga motak
  Motak – Jasotzaileak – Motak II – Elementuak – Klasifikazioa funtzionamenduaren arabera (3) – Dibidenduak
  Zerga Zuzenak
  PFEZ
  SZ
  Zer da? – Biltzailea – Zergapeko egitatea – Nork – Zerga-oinarria – Zerga-tasa – Derrigorrezko baldintzak
  EJZ
  Biltzaileak- Zer da? Zergapeko egitatea – Zerga-tasa
  Zeharkako zergak
  BEZ
  Balio Erantsia – BEZa – Zergapeko Egitatea – Funtzionamendua – Subjektu pasiboa eta zergapekoa – Zerga-oinarria – Zerga-tasa
 • C- Zergak eta gizartea
  Izaera – Zerga-iruzurra – Zerga-kontroleko urteko plana

5. unitatea-Enpresa motak

5.1. Enpresen sailkapena

 • A- Neurriaren arabera (4)
 • B- Jardueraren arabera
  (3) – Esternalizazioa
 • C- Enpresak jarduten duen eremu geografikoaren arabera (5)
 • D- Etekinen helburuaren arabera (2)
 • E- Kapitalaren jabetzaren arabera (3)
 • F- Forma juridikoaren arabera
  (2) – Klasifikazioa

5.2. Enpresa motak forma juridikoaren arabera

 • A- Banako enpresa
  Def
  Banako enpresaburua edo autonomoa
  Def – Arauak (2) – Bereizgarriak – Erantzukizuna – Gutxieneko kapitala – Izena – Zergak
  Ondasun-erkidegoa
  Arauak – Bereizgarriak – Kapitala – Bazkideak – Erantzukizuna – Zergak
  Sozietate zibil pribatua
  Def – Erantzukizuna – Izena – Bazkideak – Kapitala – Zergak
 • B- Sozietatea den enpresa
  Def
  Sozietate zibil publikoa (3)

5.3. Merkataritza-sozietatea

Def – Bereizgarriak (4) – Motak (2)
Merkataritza-sozietatea

 • A- Sozietate Kolektiboa
  Def – Araua – Bazkideak – Erantzukizuna – Kapitala – Transmisioa
 • B- Komanditako Sozietate Hutsa
  Def – Araua – Bazkideak – Erantzukizuna – Transmisioa – Kapitala – Izena – Zergak
 • C- Komanditako Sozietate Akzioduna
  Def – Bazkideak – Araudia – Kapitala – Izena
 • D- Erantzukizun mugatuko sozietatea
  Def – Bazkideak – Erantzukizuna – Kapitala – Izena – Transmisioa – Zergak – Eraketa – Organoak (2)
 • E- Enpresa Berria Sozietate Mugatua
  Def – Bazkideak – Kapitala – Izena – Eraketa
 • F- Sozietate Anonimoa
  Def – Bazkideak – Erantzukizuna – Kapitala – Izena – Transmisioa – Zerga – Eraketa – Organoak

5.4. Merkataritza-sozietate bereziak

 • A- Lan Sozietatea
  Def – Bazkideak – Erantzukizuna – Kapitala – Langileak – Izena – Transmisioa – Baldintza berezia – Eraketa
 • B- Kooperatiba Sozietateak
  Def – Motak- Erantzukizuna – Kapitala – Izena – Baldintza berezia – Eraketa – Organoak

6. unitatea-Giza baliabideen kudeaketa

6.1. Giza baliabideen kudeaketa
6.2. Giza baliabideen kudeaketaren funtzioak
6.3. Gaitasunen araberako kudeaketa eta adimen emozionala
6.4. Giza baliabideen motibazioa


9. unitatea-Merkaturatze-arloa. Marketina

9.1. Merkaturatze-arloa

Definizioa – Funtzioak (3) – Helburu nagusia

 • A. Merkaturatze-jardueraren bilakaera
  1800-1930: produktua helburu (ezaugarrik (3))
  1930-1950: salmentak helburu (ezaugarriak(3))
  1950-1960: marketinaren sorrera (ezaugarriak (3))
  1980tik aurrera: gizarte-erantzukizuna eta gizakia helburu (ezaugarriak(3))

9.2. Merkatua

Definizioa – Elementuak(3)

 • A. Merkatu motak
  Sailkapena:
  Eskaintzaileen, eskatzaileen eta produktuaren desberdintzapen-mailaren arabera (2)
  Hedatzeko aukeren arabera(3)
  Erosteko arrazoiaren arabera(2)
  Funtzioamendu-askatasunaren arabera (2)
  Geografia-eremuaren arabera(4)
 • B. Eskari guztia eta merkatu-kuota
  Definizioa eskari osoa – Definizioa enpresa-eskariak – Definizioa merkatu-kuota – Merkatu-kuota formula

9.3. Merkatu-azterketa

Definizioa

 • A. Merkatu-azterketaren faseak (6)
 • B. Lehen mailako datuak jasotzeko teknikak (3)
 • C. Ingurune orokorraren analisia (4)
 • D. Lehiakideen analisia (Definizioa – Lehiaren azterketa egiteko urratsak (3))
 • E. Kontsumitzaileen analisia (Definizioa – Premiaren definizioa)

9.4. Kontsumitzailearen portaera

Definizioa
Aldagaiak (3):
Aldagai sozialak (4)
Aldagai pertsonalak (3)
Kontsumo-ohiturak (5)
Abantailak (3)

9.5. Merkatu-segmentazioa

Definizioa – Target definizioa – Merkatu-segmentaziorako irizpideak (5) – Espezializazioaren abantailak (3)

9.6. Produktuaren kokapena

Definizioa
Kokapen estrategiak (2):
Produktua (4)
Marka (3)

9.7. Marketina eta marketinaren elementuak

 • A. Marketin kontzeptua (definizioa + kontzeptua)
 • B. Marketinaren elementuak (4)
  Marketin mixaren aldagaiak (2)

9.8. Produktua

 • A. Produktu kontzeptua
 • B. Marka
  Kontzeptua – Marka estrategia (3)
 • C. Produktuaren bizitza-zikloa (4)

9.9. Prezioa

 • A. Prezioa eta prezio-politikaren helburuak
  Definizioa – Helburuak (8)
 • B. Prezioak ezartzeko metodoak (4)

9.10. Sustapena

Definizioa
Sustapen tresnak (6):

 • A. Publizitatea
  Definizioa – Funtzioak (2) – Erabakiak
 • B. Salmenten sustapena
  Definizioa – Erabilera – Hartzaileak
 • C. Salmenta pertsonala
  Definizioa – Saltzaileak – Zuzeneko marketina
 • D. Harreman publikoak
  Definizioa – Bitartekoak
 • E. Publicitya
  Definizioa – Lorpena – Adibideak
 • F. Merchandising
  Definizioa – Salmenta faktoreak – Merchandising teknikak (4)

9.11. Banaketa

Definizioa
Prozesua (3):

 • A. Banaketa-kanala
  Definizioa – Motak (2)
 • B. Banaketa-estrategia
  Definizioa – Motak (3)
 • C. Banaketa-kanal alternatiboak
  Motak (4)

9.12. Marketin-plana

Helburua – Definizioa – Etapak (6)

9.13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) marketinean aplikatzea

Abantailak (5)

 • A. Merkataritza elektronikoa
  Definizioa – Ezaugarriak (5) – Motak (2)
 • B. Marketina eta sare sozialak
  Definizioa – Web 2.0 kontzeptua – Helburua – Erabilera – Ezaugarria – Marketin birala – Abantailak (3)


Errepasatzeko

1. Enpresa eta ingurunea (1. ebaluazioa)

 • Enpresak ekonomia-unitate gisa
 • Ingurunearen eragina enpresan
 • Enpresa motak
 • Enpresen kokapena eta dimentsioa

2. Merkataritza eta zerga legedia (1. ebaluazioa)

 • Merkataritza legedia
 • Zerga legedia

3. Enpresaren forma juridikoak (1. ebaluazioa)

 • Enpresaren forma juridikoak
 • Enpresa indibiduala
 • Enpresa sozietatea
 • Merkataritza sozietateak
 • Gizarte Intereseko Sozietatea

4. Enpresaren barne antolakuntza (1. ebaluazioa)

 • Zuzendaritza prozesua. Kontzeptua eta funtzioak
 • Planifikazio funtzioa
 • Antolakuntza funtzioa
 • Kontrol funtzioa

7. Merkataritza saila. Marketinga (1. ebaluazioa)

 • Merkataritza saila
 • Merkatua
 • Merkatuaren azterketa
 • Merkatuaren segmentazioa
 • Marketinga
 • Marketingaren elementuak
 • Marketing plana

8. Giza baliabideen area (1. ebaluazioa)

 • Giza baliabideen departamentua
 • Giza baliabideen departamentuaren funtzioak
 • Lan segurtasun eta higienea
Advertisements
 

Erantzunak itxita daude.